Bình luận
-
hở hang biển hay đi chơi không ai cấm, nhưng đi những nơi tôn nghiêm phải ăn mặc chỉn chu vào. Mời ra là đúng rồi. 

- Trả lời -

- 26/04/2018

Thông báo