Bình luận
-
muốn sinh quý tử,con cưng thì phải chịu khó,đầu tư thôi.,cúng bái,'cầu xin' thần linh cố can.,.mình có lòng,tôn kính với thần linh cố can tổ tiên.,thì họ, 'các ngài bề trên' tôn quý cũng thương lại,cảm tình phù hộ cho mình.( nghĩ thế - nói chung cái gì cũng gọi là có qua có lại cho toại lòng nhau,gieo nhân nào gặt quả đấy nhân quả.,rất khoa học.chứ ko hề mê tín dị đoan)

- Trả lời -

- 19:49 - 23/02

Thông báo