Bình luận
-

Rio

Đó gọi là đam mê, khi đã đam mê thì đừng quan tâm đến lời lẽ miệt thị của xã hội, những chỉ trích đó chủ yếu từ mấy đứa ......... không có khả năng sắm xe đó

- Trả lời -

- 22:10 - 18/11

Có tiền tiêu không ai cấm được
Cơ mà nên chọn những thứ phù hợp

- Trả lời -

- 16:12 - 18/11

Thằng lùn kiếm đc con vợ cao...cả XH trầm trồ.... thằng lùn cưỡi con xe cao...cả XH cười như lắc nẻ hé hé...

- Trả lời -

- 19:55 - 18/11

Vượt lên chính mình. 

- Trả lời -

- 17:01 - 18/11

Nên nghĩ đến an toàn cho mình và người khác

- Trả lời -

- 12:06 - 19/11

Trông cứ buồn cười thế nào ấy chứ không ngầu

- Trả lời -

- 09:21 - 20/11

Thông báo