Bình luận
-
chời ơi thiệt là tốn kém quá đi , cứ cho người việt qua ở là tất cả đều ổn định và hổng chừng chúng sẽ tiệt chủng hớt ahaha

- Trả lời -

- 12:06 - 09/04

đúng thật  

-

- 15:15 - 09/04

Mời dân nhậu thịt chó người Việt Nam ,Hàn Quốc qua chừng vài năm là chó Dingo sẽ có tên trong sách đỏ.

- Trả lời -

- 13:08 - 09/04

Thông báo