Bình luận
-
Nên chăng sẽ có một cuộc "giải cứu" củ cải cho nông dân Hà Nội?

- Trả lời -

- 08:00 - 15/03

tại sao người nông dân không trực tiếp đi bán, nhiều lúc muốn mua để ăn mà các lái buôn bán vẫn đắt có rẻ đâu

- Trả lời -

- 09:24 - 15/03

Bán cho ai làm dưa món

- Trả lời -

- 14:26 - 15/03

Thông báo