Bình luận
-
Người Hà Nội, văn minh nhất xứ rồi.

- Trả lời -

- 12:53 - 18/03

Giờ đã trở thành hiện tượng, rủ nhau làm để nổi tiếng ngu...kkk

- Trả lời -

- 20:29 - 18/03

Thông báo