Bình luận
-
Chả có gì đáng nể cả, pháp luật chi phối, điều chỉnh hành vi của con người, tạo ra  văn hóa. Luật pháp nghiêm minh, kỷ cương, rõ ràng thì xã hội trật tự, phát triển. Pháp luật kém cỏi, không nghiêm túc, nghiêm minh thì xã hội sẽ lộn xộn, hỗn độn, mất trật tự và ngày càng tụt hậu.

- Trả lời -

- 16:40 - 14/03

Thông báo