Bình luận
-
Cho bọn này đi lao động công ích trong ba tháng như đi hốt rác,dọn bể phốt,dọn nhà vệ sinh bệnh viện trường học,nhà vệ sinh công cộng ...là chừa thói côn đồ.

- Trả lời -

- 13:05 - 20/09

Thông báo