Bình luận
-
Thái Bình tung hoành khắp nơi
Tay gậy tay cờ khắp nơi tung hoành.

- Trả lời -

- 09:12 - 07/03

THÁI BÌNH LÀ ĐẤT ĂN CHƠI
TAY BỊ, TAY GẬY KHẮP NƠI TUNG HOÀNH

-

- 09:55 - 08/03

Mấy chú cứ OAI đi rồi lúc bị goi lên ăn đấm xong tha hồ mà giải trình

- Trả lời -

- 15:15 - 07/03

Thông báo