Bình luận
-
đường này hình như đoạn Như Quỳnh đi tối đa 60km/h , thằng xe trong clip đi toàn 45 người sau chả khó chịu, dm thằng nhà quê

- Trả lời -

- 19:37 - 17/06

Bọn nó đều bỏ óc ở nhà hết mà

-

- 20:47 - 17/06

Thông báo