Bình luận
-
Bởi vậy có hàng nóng trong người cũng đỡ lắm, ước gì nhà nước mình cho dân có quyền sở hữu vũ khí có đăng ký thì ra đường đở sợ 

- Trả lời -

- 14:31 - 05/02

Thông báo