Bình luận
-
Cha mẹ chúng sinh con ra, đặt tên rất hay ho lại có ý nghĩa, nhưng lũ khốn nầy chẳng đáng tồn tại trong xã hội:  có tiền làm đầu vàng, đầu đỏ, xăm trổ đó chứ, nhưng rồi lại chọn cách cướp giật để kiếm tiền. Cha mẹ ông bà chúng nó nhìn thấy hình ảnh chúng bị chộp cổ chắc chắn là nhục lắm...

- Trả lời -

- 08:13 - 29/05

Thông báo