Bình luận
-
Ghét bọn trộm chó, nhưng ... người dân nuôi chó mà thả rông thì bị trộm cũng đáng.

- Trả lời -

- 10:23 - 14/07

Thông báo