Bình luận
-
Có lần đi grab, mình nói với bạn lái xe là mình không vội, ko phải vượt đèn đỏ đâu. Mà bạn lái xe vẫn có vượt đèn đỏ, xong mình xuống xe mình nói thẳng mình cho nó 1*. Còn gọi lên tổng đài phản án. May nó ko có 0* ko cũng vote 0* luôn. Bạn là lái xe bạn đi đúng luật là bạn tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng khách hàng của bạn

- Trả lời -

- 17:39 - 15/04

Thông báo