Bình luận
-
Cải cách của gs làm vẹo cả lưỡi, đọc ra tầm bậy tầm bạ cải cái con khỉ gì.

- Trả lời -

- 10:14 - 26/12

Ngoại nói rằng ngoại cải  cách  thì người nước ngoài học Tiếng Việt sẽ dễ dàng hơn, nhưng ngoại  có biết rằng những người nước ngoài đang học Tiếng Việt dở dang mà ngoại đem Tiếng Việt ra cải cách thì ngoại biết máu họ sôi bao nhiêu độ c không. Ngoại yêu của Đám quần chúng

- Trả lời -

- 16:59 - 26/12

Cải cách tào lao bị chửi là phải!

- Trả lời -

- 10:03 - 30/12

Thông báo