Bình luận
-
cứ hám rẻ,đi cái bọn grad vào buổi đêm với vào nơi hẻo lánh., có ngày bán mạng,cướp hiếp là bt.xe ôm truyền thống khách cướp chủ xe còn grad thì ngược lại xe ôm cướp của khách

- Trả lời -

- 11:17 - 06/04

Thông báo