Bình luận
-
"Anh" xe máy nghe nói vẫn sống nhưng chắc cũng thành tật. Va chạm giao thông là chuyện thường ngày, không ai muốn thế. Nếu nhẹ thì nên bỏ qua cho nhau, chứ đừng nên đuổi theo giở thói côn đồ. Gặp người hiền thì không sao, nhưng nếu gặp người nóng tính chắc chắn họ sẽ phản ứng lại, và khi đó sẽ khó có điểm dừng.

- Trả lời -

- 22:09 - 12/04

Thông báo