Bình luận
-
Quá hại não .xin thưa mấy ông làm  nghề giáo dục tụi nhỏ học 1 nhưng người lớn học tới 10 tài sau làm khó nhau quá vậy .thài vì tạo ra mấy cái vô bổ ấy thì nhiên cứu giảm bớt môn học cho học sinh , tui có 2 con lớp 2 và 4 . học cả ngày trời rồi còn về học thêm ,đúng nhất cái đầu 

- Trả lời -

- 17:51 - 08/09

Thông báo