Bình luận
-
Má, cái cổng chính của trường để đi, giờ  cho đi. Hóng vài clip giáo viên trường này bị đập vì vụ này.

- Trả lời -

- 16:01 - 31/03

Thông báo