Bình luận
-
Ông tài xế Ấ n Độ có thể bức xúc trạm thu phí như tài xế VN bức xúc trạm BOT thu phí cắt cổ hút máu tài xế ,thu phí không đúng nơi đã đầu tư nên ủi xe vào nhân viên bán vé.

- Trả lời -

- 10:21 - 10/04

Thông báo