Bình luận
-
Rồi đã xoá hình xăm tên thằng trước trên ngực chưa hay vẫn để cho đại gia ngắm, không khéo lại thành đại ngu đó.

- Trả lời -

- 17:57 - 15/03

Đại ngu chắc luôn rồi, đại ngu và luôn...khà khà...

-

- 20:08 - 15/03

Thông báo