Bình luận
-
Hành trình 20 tiếng nên chú ta cũng nghỉ ngơi chút, tuy nhiên chú không cần tiếp thêm nước ăn thức uống gì. 

- Trả lời -

- 23:02 - 14/06

Thông báo