Bình luận
-
mình thấy nên tẩy chay gameshow này ,1 người hoàn toàn la mà cô gái kia có thể để cho ôm và hôn 1 cách thân thiết nhu vậy đúng thật là potay luôn .mình cảm thấy kinh tởm quá đi ,một gameshow làm suy thái đạo đức con người 


- Trả lời -

- 10:35 - 28/08

Dâm loạn từ những nhà đài dâm loạn đến những đứa tham gia , đúng là nhà dột từ nóc , những kẻ có quyền truyền đạt cuộc sống dâm loàn để tha hóa cái xã hội vốn đã èo uột đạo đức ... Than Ôi !

- Trả lời -

- 19:18 - 25/08

Thông báo