Bình luận
-
Các này còn thiếu sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Phải phạt nặng để làm gương cho người khác.

- Trả lời -

- 14:24 - 17/09

Thông báo