Bình luận
-
lần này gà đoán chắc mình vô nồi cà ri sớm

- Trả lời -

- 22:20 - 26/01

Bá láp!

- Trả lời -

- 11:29 - 27/01

Thông báo