Bình luận
-
Rất đồng ý và hoan hô võ sư Johnny Trí Nguyễn. Tại sao người Việt để ý quá nhiều với tên Flores, này. Đấu võ phải được xếp hạng theo "Kích thước". Một người nặng 65 ký chỉ có thể đấu với người tương đương từ 60 đến 70 ký. Đâu có thể đấu với tên Tây Lưu Manh trên 100 ký này được.

- Trả lời -

- 14:02 - 28/02

Thông báo