Bình luận
-
Hùng hùng hổ hổ chạy ra chỉ chỉ trỏ trỏ chứ có dám làm gì đâu ? Trẩu tre cả con lẫn bố !

- Trả lời -

- 22:05 - 20/04

Một đám trẻ trâu vô văn hóa mà tưởng ghê gớm lắm.

- Trả lời -

- 13:27 - 24/04

Thông báo