Bình luận
-
Cũng hay đấy 

- Trả lời -

- 09:48 - 28/12

Mỗi người có một chất giọng, một phong cách biểu diễn khác nhau.vói tôi QUỐC THÁI hát với chất giọng của mình và đã thế hiện đc cái hồn của nhạc phẩm.hay 

- Trả lời -

- 18:14 - 01/01

Thông báo