Bình luận
-
Thú Diễm thôi rồi thím dũ ôi!
Người người đã biết hết trơn rồi
Hàng vô chức năng còn bị búng
Chẳng thà cắt quách thả sông trôi...

- Trả lời -

- 11:52 - 12/02

HÁT NHƯ L MẤY CON TAI CHÂU SÀM L KỆ KMM

- Trả lời -

- 01:56 - 12/02

Thông báo