Bình luận
-
Muốn búng thử xem có hay không chứ gì? Khà khà....Dũ tỉnh bơ hà vì "không có đâu nào đâu có đâu..."

- Trả lời -

- 21:25 - 11/02

Thú Diễm thôi rồi thím dũ ôi!
Người người đã biết hết trơn rồi
Hàng vô chức năng còn bị búng
Chẳng thà cắt quách thả sông trôi...

- Trả lời -

- 11:50 - 12/02

Thông báo