Bình luận
-
NÊN ĐỂ CHO NHÀ THẦU TRUNG QUỐC LÀM, TÔI THẤY RẤT YÊN TÂM, NHƯ ĐƯỜNG SẮT CÁT LINH - HÀ ĐÔNG VẬY.

- Trả lời -

- 13:21 - 13/06

quá yên tâm 

-

- 17:11 - 13/06

Với sự phát triển kinh tế không ngừng, đà tiến bộ nhanh nhất Đông Nam Á... tôi nghỉ đường sắt với tốc độ 350 km/giờ sẻ hoàn tất năm 2150, giửa thế kỹ 22.

- Trả lời -

- 13:58 - 13/06

đợi chắt kể lại cho mình vậy  

-

- 17:11 - 13/06

Thông báo