0 bình luận
-
Tin các chú ba tàu bàn làm gì?

- Trả lời -

- 11:16 - 15/03

Bọn ba bành TC thật nhẫn tâm không có tình người dù là đồng loại chung dòng máu ba bành TC.
Đừng mong gì bọn ba bành thương mến các dân tộc khác.

- Trả lời -

- 13:20 - 15/03

Mấy chuyện cà chớn vậy mà cũng đăng!

- Trả lời -

- 19:00 - 16/03

Nóng

Thông báo