Bình luận
-
Tin các chú ba tàu bàn làm gì?

- Trả lời -

- 11:16 - 15/03

Bọn ba bành Trung Cộng thật nhẫn tâm không có tình người dù là đồng loại chung dòng máu ba bành Trung Cộng.
Đừng mong gì bọn ba bành thương mến các dân tộc khác.

- Trả lời -

- 07:56 - 27/04

Mấy chuyện cà chớn vậy mà cũng đăng!

- Trả lời -

- 19:00 - 16/03

Thông báo