Bình luận
-
Đây gọi là chủ quan chứ không phải bất chấp. Người phụ nữ đi đúng luật nhưng gặp phải gã tài xế bất chất...luật.

- Trả lời -

- 10:29 - 05/12

Thông báo