Bình luận
-
Sang đường thì phải đậu bên trái chứ, canh trước mặt xe lớn mà đậu để bị đâm, ngu vãi

- Trả lời -

- 16:27 - 20/09

Thông báo