Bình luận
-
Tóm lại anh khuyên 2 em nên đem hết não ra mà dùng,đừng cất đi nữa....

- Trả lời -

- 13:22 - 27/02

Trước thì già mồm giờ dịu ràng kinh, phải nói là lật mặt như lật bánh tráng. NHỤC V L

- Trả lời -

- 13:29 - 27/02

Thông báo