Bình luận
-
TP. HCM nhiều cướp nhưng cũng nhiều nghĩa hiệp.

- Trả lời -

- 09:41 - 27/04

Hoan hô quần chúng. Mọi người ý thức tập thể cao và chính xác như này thì nạn trộm cắp sẽ được đẩy lùi

- Trả lời -

- 15:53 - 27/04

May mà nạn nhân kịp thời cảnh giác nhờ đó mới túm được bọn này 

- Trả lời -

- 08:05 - 28/04

Thông báo