Bình luận
-
Đứa mc nói dở tệ!!! Shark tank => shank tark ??? Cái quái gì vậy????

- Trả lời -

- 23:24 - 13/12

Thông báo