Bình luận
-
Khoai Tây thì thôi rồi, một khi mà đã lầy thì chịu éo có nổi.

- Trả lời -

- 20:48 - 17/06

Thông báo