Bình luận
-
Mở cửa kiểu vô học.

- Trả lời -

- 10:26 - 23/02

Lỗi do mở cửa không quan sát. Ngu dốt.

- Trả lời -

- 15:46 - 23/02

Thông báo