Bình luận
-
Quá tuyệt vời. Những giả thuyết khoa học kiểu như vậy đem lại cho chúng ta thêm nhiều hiểu biết. Ít nhất, những hiểu biết của chúng ta cũng phải tăng 10-20% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Trả lời -

- 07:36 - 27/07

Thông báo