Bình luận
-
nghệ sĩ hài vô duyên/ lố lăng 

- Trả lời -

- 09:17 - 30/01

Cái bọn này bày trò háo danh y như Lân Trung!

- Trả lời -

- 08:33 - 30/01

Nghệ xĩ, nghĩ mà xệ!

- Trả lời -

- 08:36 - 30/01

Hãy nhìn "nhạc phụ" làm gương
Va vào 1 phát tang thương cả đời....

- Trả lời -

- 16:42 - 30/01

kaka....tố chồng rồi định tố nốt cả con rể cho đủ bộ đây...

- Trả lời -

- 15:19 - 30/01

Thông báo