Bình luận
-
Phải công nhận có những hạng người nó ti tiện thật, cho dù đã có nhà lầu xe hơi họ vẫn không thay đỏi đc bản chất của mình!

- Trả lời -

- 15:26 - 31/05

Thông báo