Bình luận
-
Thứ ngu vừa qua đường vừa cầm điện thoại. Cái điện thoại quan trọng lắm à.

- Trả lời -

- 11:23 - 29/06

Thông báo