Bình luận
-
Ai ăn thì cứ ăn. Kẻ trộm chó cứ bắt hết các chó thả rông ị bậy cắn người. Kẻ nuôi cứ nuôi đừng thả rông ị bậy cắn người ( kẻ nuôi thả rông chó ý thức ngang với chó).

- Trả lời -

- 08:44 - 16/09

Thông báo