Bình luận
-
Làm như 700 triệu là 700 tỷ ko bằng. Người ta ở thuê, ráng gom góp, vay mượn mới có 700 triệu để mua cái nhà chui ra chui vào. Cái Luật này đưa ra QH, đề nghị các ĐB QH bác thẳng cánh. 

- Trả lời -

- 11:49 - 15/04

Thông báo