Bình luận
-
Giả dụ có 2 ngôi nhà 62 tầng xây cách nhau 3 mét, họ có dám nhảy từ nóc nhà bên này sang nóc nhà bên kia không

- Trả lời -

- 07:27 - 28/04

Thông báo