Bình luận
-
Hạ tầng thấp kém quá. Nên bắt chước VN áp thuế TTĐB với ô tô đi thôi.

- Trả lời -

- 09:45 - 16/03

Thông báo