Bình luận
-
Riêng chuyện phụ huynh đứng trước lớp học để phản ánh và cãi nhau với giáo viên như ở chợ đã thể hiện được mọi thứ. Nếu muốn thắc mắc thì mang cơm lên văn phòng mà cãi nhau với hiệu trưởng, GVCN làm được cái gì ở đây ? Còn cách xử lý của GVCN cũng không có kỹ năng tốt, cần phải ra ngoài lớp để trao đổi với phụ huynh, nếu cần thì mời phụ huynh lên văn phòng và trao đổi, giải đáp. Câu trả lời nó cũng đơn giản thôi: 13K, lại còn yêu cầu thực phẩm sạch, nhà trường chỉ có thể đáp ứng được như vậy, đã có cân đối cả cơm, thịt, trứng, rau tức là về năng lượng cũng không phải là không đủ cho 1 đứa trẻ lớp 1, tuy nhiên nếu số đông các gia đình (phải họp và lấy ý kiến phụ huynh công khai) muốn trẻ ăn có điều kiện hơn thì phải nhất trí giải pháp đóng nhiều tiền hơn cho bữa ăn và nhà trường sẽ cải thiện. Thế thôi, chứ đứng đấy cãi nhau như ngoài chợ thì cũng không còn gì để nói nữa cả.

- Trả lời -

- 11:42 - 14/03

Thông báo