Bình luận
-
Không nên! người ta ói mất, Tâm! Không nên....Em thì không...kkk

- Trả lời -

- 20:42 - 26/01

haha, giống ý tui quá bác tà ơi

-

- 22:37 - 26/01

mỡ không hà

- Trả lời -

- 22:36 - 26/01

Bạn Hong Hoang bên dưới sai rồi, đâu có ai chống MT làm từ thiện, ca ngợi nữa là khác, nhưng cởi đồ thì quả thật khó coi...đúng không? Khó coi thật mà, bác Tà nhận định đúng rồi! Ói mất đấy, tởm lắm! Em thì không! 

- Trả lời -

- 19:53 - 27/01

Thông báo