Bình luận
-
1 thằng có ku cắt dục đi, 1 con muốn có để gắn vô mà không gắn được

- Trả lời -

- 19/03/2018

Anh Tâm bầu cho em Hương Giang là phải rồi, có gì ngạc nhiên vậy?

- Trả lời -

- 18/03/2018

haha...

-

- 19/03/2018

Thông báo